نمايشگاه الكترونيكي تجربيات ساخت شركت مديريت توليد برق خيام
                        
     
     نام قطعه: بدنه پمپ ديافراگمي سود واسيد    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: سپهر نيرو    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق خيام    
مشخصات فني
     نام قطعه: شافت كامل اكسسور F9 (ساخت و بازسازي)    
  سيستم : گيربكسها و سيستمهاي انتقال قدرت    
  سازنده: سپهر نيرو    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق خيام    
مشخصات فني
     نام قطعه: كوپلينگ كامل اكستركشن پمپ    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: سپهر نيرو    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق خيام    
مشخصات فني
     نام قطعه: چک والو پرژ    
  سيستم : سوخت رساني، انبارش، احتراق    
  سازنده: سپهر نيرو    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق خيام    
مشخصات فني
     نام قطعه: درایور و فیوز مکانیکی پمپ اصلی روغن توربین گاز    
  سيستم : گيربكسها و سيستمهاي انتقال قدرت    
  سازنده: سپهر نيرو    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق خيام    
مشخصات فني
     نام قطعه: بدنه والو دیافراگمی    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: سپهر نيرو    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق خيام    
مشخصات فني
     نام قطعه: سیت متحرک سفتی والو بویلر    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: سپهر نيرو    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق خيام    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساقه و سیت متحرک کنترل والو توربین گاز    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: سپهر نيرو    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق خيام    
مشخصات فني
     نام قطعه: کوپلینگ برنجی والو های موتوری    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: سپهر نيرو    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق خيام    
مشخصات فني

تازه هاي ساخت نيروگاهي

پر بيننده ترين ها