نمايشگاه الكترونيكي تجربيات ساخت شركت بهره‌برداري نيروگاه طرشت
                        
     
     نام قطعه: طراحي و ساخت سيستم مانيتورينگ نقاط مختلف واحد    
  سيستم : سيستم‌هاي كنترل و اتوماسيون و ابزار دقیق    
  سازنده: شركت فرابرد هوشمند ميهن    
  كارفرما:شركت بهره‌برداري نيروگاه طرشت    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت بوش درب پمپ تغذيه    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت مدبر فانوس دريا    
  كارفرما:شركت بهره‌برداري نيروگاه طرشت    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت ديفيوزر لوله هاي ارتباطي بويلر    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: تراشكاري اخوان    
  كارفرما:شركت بهره‌برداري نيروگاه طرشت    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت بوش انتهايي پمپ تغذيه    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت مدبر فانوس دريا    
  كارفرما:شركت بهره‌برداري نيروگاه طرشت    
مشخصات فني
     نام قطعه: پره متحرك پمپ تغذيه    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت مدبر فانوس دريا    
  كارفرما:شركت بهره‌برداري نيروگاه طرشت    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت كيسينگ ياتاقان تراست توربين    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: شركت ساختار ياتاقان سايا    
  كارفرما:شركت بهره‌برداري نيروگاه طرشت    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت ياتاقان شماره 4 توربين    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: شركت ساختار ياتاقان سايا    
  كارفرما:شركت بهره‌برداري نيروگاه طرشت    
مشخصات فني
     نام قطعه: طراحي و ساخت چرخ دنده كرانويل پينيون    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: تراشكاري اخوان    
  كارفرما:شركت بهره‌برداري نيروگاه طرشت    
مشخصات فني
     نام قطعه: مانيتورينگ ويبريشن توربين    
  سيستم : سيستم‌هاي كنترل و اتوماسيون و ابزار دقیق    
  سازنده: پیمانکاری قدرتی    
  كارفرما:شركت بهره‌برداري نيروگاه طرشت    
مشخصات فني
     نام قطعه: سيستم مانيتورينگ درجه حرارت ياتاقانهاي توربين    
  سيستم : سيستم‌هاي كنترل و اتوماسيون و ابزار دقیق    
  سازنده: شركت پتسا صنعت    
  كارفرما:شركت بهره‌برداري نيروگاه طرشت    
مشخصات فني
     نام قطعه: پره فن برج خنك كننده    
  سيستم : برج خنك كن    
  سازنده: شركت آريا بنيز    
  كارفرما:شركت بهره‌برداري نيروگاه طرشت    
مشخصات فني
     نام قطعه: پكينگ سفت كن پمپ تغذيه    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت مدبر فانوس دريا    
  كارفرما:شركت بهره‌برداري نيروگاه طرشت    
مشخصات فني
     نام قطعه: هادي پمپ تغذيه    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت مدبر فانوس دريا    
  كارفرما:شركت بهره‌برداري نيروگاه طرشت    
مشخصات فني
     نام قطعه: پوسته متحرك پمپ تغذيه بويلر    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: تراشكاري اخوان    
  كارفرما:شركت بهره‌برداري نيروگاه طرشت    
مشخصات فني
     نام قطعه: سيستم مانيتورينگ سطح تانك هاي ذخيره آب نرم و آب مقطر    
  سيستم : سيستم‌هاي كنترل و اتوماسيون و ابزار دقیق    
  سازنده: پیمانکاری قدرتی    
  كارفرما:شركت بهره‌برداري نيروگاه طرشت    
مشخصات فني
     نام قطعه: سيستم مانيتورينگ سطح كندانسور و خلا    
  سيستم : سيستم‌هاي كنترل و اتوماسيون و ابزار دقیق    
  سازنده: پیمانکاری قدرتی    
  كارفرما:شركت بهره‌برداري نيروگاه طرشت    
مشخصات فني
     نام قطعه: كارتهاي ديجيتال رله بوته ميچل    
  سيستم : سيستم‌هاي كنترل و اتوماسيون و ابزار دقیق    
  سازنده: پیمانکاری قدرتی    
  كارفرما:شركت بهره‌برداري نيروگاه طرشت    
مشخصات فني
     نام قطعه: مدارهای فرمان پنوماتیک کمپرسور    
  سيستم : سيستم‌هاي كنترل و اتوماسيون و ابزار دقیق    
  سازنده: پیمانکاری قدرتی    
  كارفرما:شركت بهره‌برداري نيروگاه طرشت    
مشخصات فني

تازه هاي ساخت نيروگاهي

پر بيننده ترين ها