تجربیات
تجربهنام ثبت كننده
بهينه‌سازي بويلر در برابر يخزدگي زمستان محمد صادق باقرپور
بویلر قاسم کمالی
مديريت مصرف انرژي در بويلر واحدهاي بخاري نيروگاه نكا محمد صادق باقرپور
نصب سنسورهاي O2 و Co در كانال دود خروجي در بويلر نيروگاه نكاء محمد صادق باقرپور
بویلر قاسم کمالی
بویلر قاسم کمالی
بویلر قاسم کمالی
     
     
پرسش ها
     
  اطلاعاتي  در اين ضمينه موجود نمي باشد.  
     
     
     
 پرسش هاي بدون پاسخ
 
دپارتمان تخصصي بويلر
 

مدير دپارتمان
محمد صادق باقرپور