تجربیات
تجربهنام ثبت كننده
نصب پمپ جكينگ stand by محمد صادق باقرپور
کاربرد پمپ در سیستم هیدرولیک محمد رضا کاشانی زاده
سیستم های تخلیه هوای کندانسور محمد رضا کاشانی زاده
سیستم های تخلیه هوای کندانسور محمد رضا کاشانی زاده
     
     
پرسش ها
سوالنام ثبت كننده
تفاوت محمد رضا کاشانی زاده
آسيب ديدگي سولنوئيد ولوهاي سيستم پالس جت در اثر گرفتگي مجاري تعبيه شده در سولنوئيدها به دليل وجود ذرات خارجي و زنگ زدگي يكي از عوامل كاهش مدت در مدار بودن سيستم پالس جت مي باشد . جهت رفع گرفتگي مجاري سولنوئيد ولوها و از كار افتادن آنها چه اقدامي مي توان انجام داد ؟ محمد رضا کاشانی زاده
- Implosion Door ها در صورت اختلاف فشار بالا و پايين خود به سمت داخل Air Intake باز مي شوند . چه شيوه اي براي تست اطمينان از عملكرد به موقع Implosion Door مي توان ارائه داد ؟ محمد رضا کاشانی زاده
عدم وجود اينترفيس Local جهت كنترل واحد هنگامي كه لوپ DCS قطع مي شود. کاظم نامجو
اطلاعاتی راجع به روش ( RCM (Reliability Centered Maintenance در تعمیر و نگهداری موتورها می خواهم کاظم نامجو
چرا در توربین ها از سنسورهای جا به جایی جهت کنترل ارتعاشات استفاده می شود؟ مهیار رستمی
     
     
 پرسش هاي بدون پاسخ
سوالنام ثبت كننده
چرا در توربین ها از سنسورهای جا به جایی جهت کنترل ارتعاشات استفاده می شود؟ مهیار رستمی
اطلاعاتی راجع به روش ( RCM (Reliability Centered Maintenance در تعمیر و نگهداری موتورها می خواهم کاظم نامجو
عدم وجود اينترفيس Local جهت كنترل واحد هنگامي كه لوپ DCS قطع مي شود. کاظم نامجو
- Implosion Door ها در صورت اختلاف فشار بالا و پايين خود به سمت داخل Air Intake باز مي شوند . چه شيوه اي براي تست اطمينان از عملكرد به موقع Implosion Door مي توان ارائه داد ؟ محمد رضا کاشانی زاده
آسيب ديدگي سولنوئيد ولوهاي سيستم پالس جت در اثر گرفتگي مجاري تعبيه شده در سولنوئيدها به دليل وجود ذرات خارجي و زنگ زدگي يكي از عوامل كاهش مدت در مدار بودن سيستم پالس جت مي باشد . جهت رفع گرفتگي مجاري سولنوئيد ولوها و از كار افتادن آنها چه اقدامي مي توان انجام داد ؟ محمد رضا کاشانی زاده