پروفايل حساس گمانه شهراز       تجربيات ساخت نيروگاهي | محصولات من در بازار الکترونیکی
مشخصات پايه
         
نام شركت: حساس گمانه شهراز نام اختصاري:
تلفن تماس:    
وب سايت : www.hassasgamaneh.com ايميل : msh@hassasgamaneh.com
آدرس دفتر  مركزي: شیراز، معالی آباد، خیابان دوستان، ساختمان اداری الوند.  
آدرس كارخانه :  
 

تاييديه ها و گواهي نامه هالیست کامل خدمات
تجهیزات و خدمات آزمايشگاهي >> آناليز گاز
تجهیزات و خدمات آزمايشگاهي >> تجهیزات آزمایشگاهی
تجهیزات و خدمات آزمايشگاهي >> لوازم یدکی دستگاههای ازمایشگاهی
تجهیزات و خدمات آزمايشگاهي >> متالورژي
مواد مصرفي >> سديم هيپوكلريت 15%
مواد مصرفي >> سود سوزآور %50NaOH
مواد مصرفي >> سولفات آلومینیوم %17
مواد مصرفي >> كلرين مايع %99.9 Cl2
مواد مصرفي >> اسيد
مواد مصرفي >> اسيد هيدروكلريك %32 HCl