پروفايل شرکت تعميرات نيروگاهي ايران       تجربيات ساخت نيروگاهي | محصولات من در بازار الکترونیکی
مشخصات پايه
         
نام شركت: شرکت تعميرات نيروگاهي ايران نام اختصاري:
تلفن تماس: 0261-6602312-13    
وب سايت : ايميل : info@Ipr-co.ir
آدرس دفتر  مركزي: کرج - جنب نیروگاه منتظر قائم  
آدرس كارخانه :  
 

تاييديه ها و گواهي نامه هالیست کامل خدمات