پروفايل شرکت هیوندای الکترونیک       تجربيات ساخت نيروگاهي | محصولات من در بازار الکترونیکی
مشخصات پايه
         
نام شركت: شرکت هیوندای الکترونیک نام اختصاري:
تلفن تماس: 02184233    
وب سايت : http://www.hyundai-ups.com ايميل : peyman.n@hyundai-ups.com
آدرس دفتر  مركزي: تهران خیابان خرمشهر ( آپادانا ) خیابان مرغاب پلاک 3 واحد 1  
آدرس كارخانه :  
 

تاييديه ها و گواهي نامه هالیست کامل خدمات