پروفايل توربين ماشين خاورميانه       تجربيات ساخت نيروگاهي | محصولات من در بازار الکترونیکی
مشخصات پايه
         
نام شركت: توربين ماشين خاورميانه نام اختصاري:
تلفن تماس:    
وب سايت : WWW.turbinemachine.com ايميل : info@turbinemachine.com
آدرس دفتر  مركزي:  
آدرس كارخانه :  
 

تاييديه ها و گواهي نامه هالیست کامل خدمات