پروفايل سنگین چکش اسیا       تجربيات ساخت نيروگاهي | محصولات من در بازار الکترونیکی
مشخصات پايه
         
نام شركت: سنگین چکش اسیا نام اختصاري: SCH CO
تلفن تماس:    
وب سايت : ايميل : ershadi.shapour@gmail.com
آدرس دفتر  مركزي: اصفهان خیابان امام خمینی ،12 بهمن ساختما پدیده واحد 5  
آدرس كارخانه : منطقه صنعتی دولت اباد ،منطقه صنعتی محمود اباد  
 

تاييديه ها و گواهي نامه هالیست کامل خدمات