پروفايل شركت مهندسی كنترل و نرم افزار سوشيانس       تجربيات ساخت نيروگاهي | محصولات من در بازار الکترونیکی
مشخصات پايه
         
نام شركت: شركت مهندسی كنترل و نرم افزار سوشيانس نام اختصاري: شركت مهندسی سوشيانس
تلفن تماس:    
وب سايت : www.soshians-co.com ايميل : ayoub.amirian7@gmail.com
آدرس دفتر  مركزي: كرمانشاه، ميدان آزادی،ابتدای خيابان مدرس، مجتمع گل، طبقه پنجم  
آدرس كارخانه :  
 

تاييديه ها و گواهي نامه هالیست کامل خدمات
كنترل و ابزار دقيق >> سنسورها و ترانسديوسرها
كنترل و ابزار دقيق >> سيستم نمايش و كنترل
كنترل و ابزار دقيق >> عملگرهاي برق(اكچويرتورها)