پروفايل پیشگام تجهیز رسام قرن       تجربيات ساخت نيروگاهي | محصولات من در بازار الکترونیکی
مشخصات پايه
         
نام شركت: پیشگام تجهیز رسام قرن نام اختصاري: پیشگام تجهیز رسام قرن
تلفن تماس: 88515478    
وب سايت : ايميل : z.noroozi@ptrasam.com
آدرس دفتر  مركزي: خیابان مطهری روبه روی خیابان سلیمان خاطر برج دوگل طبقه 11 وواحد 34  
آدرس كارخانه :  
 

تاييديه ها و گواهي نامه هالیست کامل خدمات