پروفايل كيميا پارس پويش       تجربيات ساخت نيروگاهي | محصولات من در بازار الکترونیکی
مشخصات پايه
         
نام شركت: كيميا پارس پويش نام اختصاري:
تلفن تماس:    
وب سايت : ايميل : kimiapars@yahoo.com
آدرس دفتر  مركزي: مشهد بلوار فرامرز عباسي  
آدرس كارخانه :  
 

تاييديه ها و گواهي نامه هالیست کامل خدمات