پروفايل شرکت مديريت توليد شهيد محمد منتظري       تجربيات ساخت نيروگاهي | محصولات من در بازار الکترونیکی
مشخصات پايه
         
نام شركت: شرکت مديريت توليد شهيد محمد منتظري نام اختصاري: نیروگاه شهيد محمد منتظري
تلفن تماس: 0311-3802567    
وب سايت : esfahanmps.ir ايميل : smaf8132@yahoo.com
آدرس دفتر  مركزي: اصفهان - کیلومتر 8 بزرگراه آزادگان  
آدرس كارخانه : اصفهان - کیلومتر 8 بزرگراه آزادگان  
 

تاييديه ها و گواهي نامه هالیست کامل خدمات