پروفايل پترو صنایع فرا توسعه کارن       تجربيات ساخت نيروگاهي | محصولات من در بازار الکترونیکی
مشخصات پايه
         
نام شركت: پترو صنایع فرا توسعه کارن نام اختصاري: psk
تلفن تماس:    
وب سايت : ايميل : petro.sanaye.karen@gmail.com
آدرس دفتر  مركزي: اراک خیابان شهیدان محصولی بلوار قدس گلزار 4  
آدرس كارخانه : اراک شهرک صنعتی حاجی اباد خیابان صنعت خیابان امام علی پلاک8388  
 

تاييديه ها و گواهي نامه هالیست کامل خدمات