پروفايل شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی       تجربيات ساخت نيروگاهي | محصولات من در بازار الکترونیکی
مشخصات پايه
         
نام شركت: شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی نام اختصاري: نیروگاه شهید رجایی
تلفن تماس: 88796681-3    
وب سايت : www.rajaeepowerplant.ir ايميل : info@rajaeepowerplant.ir
آدرس دفتر  مركزي: کیلومتر 25 اتوبان قزوین تهران  
آدرس كارخانه : کیلومتر 25 اتوبان قزوین تهران  
 

تاييديه ها و گواهي نامه هالیست کامل خدمات