پروفايل ماهان فراژه صنعت       تجربيات ساخت نيروگاهي | محصولات من در بازار الکترونیکی
مشخصات پايه
         
نام شركت: ماهان فراژه صنعت نام اختصاري: MFSCO
تلفن تماس: 06925246040    
وب سايت : WWW.MFSCO.COM ايميل : mahan.f.sco@gmail.com
آدرس دفتر  مركزي: خوزستان ایذه پیان  
آدرس كارخانه : خوزستان پیان  
 

تاييديه ها و گواهي نامه ها


 مواردتوضيحات
عضویت در تشکل های حرفه ای صنفیبرق و ابراز دقیق

لیست کامل خدمات