پروفايل توسعه طرح هاي نفت و گاز فراب       تجربيات ساخت نيروگاهي | محصولات من در بازار الکترونیکی
مشخصات پايه
         
نام شركت: توسعه طرح هاي نفت و گاز فراب نام اختصاري: FARAB oil & GAS
تلفن تماس:    
وب سايت : www.farab.com ايميل : h.nasiroghli@farab.com
آدرس دفتر  مركزي: No.27 Sixth St., Asad Abadi St.,Tehran, Iran.  
آدرس كارخانه :  
 

تاييديه ها و گواهي نامه هالیست کامل خدمات
تجهيزات دوار >> توربين گاز
تجهيزات ثابت >> كوره
تجهيزات ثابت >> مشعل
ژنراتورها و الكتروموتورها
تابلوهاي برق، كليدهاي قدرت و تجهیزات جانبی >> تجهيزات الكتريكي ضد انفجار
تابلوهاي برق، كليدهاي قدرت و تجهیزات جانبی >> تجهيزات برقی ضد آب و غبار
تابلوهاي برق، كليدهاي قدرت و تجهیزات جانبی >> تجهيزات برقی ضد انفجار
تابلوهاي برق، كليدهاي قدرت و تجهیزات جانبی >> تجهيزات پست
تابلوهاي برق، كليدهاي قدرت و تجهیزات جانبی >> تجهيزات خطوط انتقال نيرو
تابلوهاي برق، كليدهاي قدرت و تجهیزات جانبی >> موتور و ژنراتور