پروفايل سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر       تجربيات ساخت نيروگاهي | محصولات من در بازار الکترونیکی
مشخصات پايه
         
نام شركت: سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر نام اختصاري: GEIC
تلفن تماس:    
وب سايت : info@geicgroup.com ايميل : p.dezfoulian@geicgroup.com
آدرس دفتر  مركزي: خیابان ولیعصر-خیابان شهید عباسپور-خیابان نظامی گنجوی-خیابان احتشام-پلاک 14  
آدرس كارخانه :  
 

تاييديه ها و گواهي نامه هالیست کامل خدمات