پروفايل مهدی مسلمی (داشنجوی ارشد تجدید پذیر بهشتی)       تجربيات ساخت نيروگاهي | محصولات من در بازار الکترونیکی
مشخصات پايه
         
نام شركت: مهدی مسلمی (داشنجوی ارشد تجدید پذیر بهشتی) نام اختصاري:
تلفن تماس:    
وب سايت : ايميل : mahdi.moslemi.797@gmail.com
آدرس دفتر  مركزي:  
آدرس كارخانه :  
 

تاييديه ها و گواهي نامه هالیست کامل خدمات