پروفايل توان محور آذین صنعت       تجربيات ساخت نيروگاهي | محصولات من در بازار الکترونیکی
مشخصات پايه
         
نام شركت: توان محور آذین صنعت نام اختصاري:
تلفن تماس: 07137744258    
وب سايت : www.tavanmehvar.ir ايميل : tavanmehvar778@gmail.com
آدرس دفتر  مركزي: شیراز-شهرک صنعتی-فلکه پنجم-پژوهش جنوبی خیابان 307  
آدرس كارخانه : شیراز-شهرک صنعتی-فلکه پنجم-پژوهش جنوبی خیابان 307  
 

تاييديه ها و گواهي نامه هالیست کامل خدمات