پروفايل شرکت پترو گاز فن آوران آریا       تجربيات ساخت نيروگاهي | محصولات من در بازار الکترونیکی
مشخصات پايه
         
نام شركت: شرکت پترو گاز فن آوران آریا نام اختصاري:
تلفن تماس:    
وب سايت : http://aryapgt.com ايميل : info@aryapgt.com
آدرس دفتر  مركزي: تهران – محله باغ فیض – خیابان گلبرگ  
آدرس كارخانه :  
 

تاييديه ها و گواهي نامه هالیست کامل خدمات
بازرسي فني و كنترل كيفيت >> آزمايشهاي تستهاي مخرب و غير مخرب
بازرسي فني و كنترل كيفيت >> آموزش دوره های بازرسی فنی و HSE
بازرسي فني و كنترل كيفيت >> ارائه گواهي استاندارد و ISO
بازرسي فني و كنترل كيفيت >> بازرسي و مهندسي جوش و راديوگرافي
بازرسي فني و كنترل كيفيت >> خدمات مديريت كيفيت
طراحي مهندسي و مشاوره >> خطوط انتقال
طراحي مهندسي و مشاوره >> نفت ، گاز و پتروشيمي